ONDERWIJS

IK DANS

IK DANSIn de Klas Dans, is een verdiepende leerlijn dans voor de groepen 1 t/m 6 van het primair onderwijs in de gemeente Tiel. Deze leerlijn wordt de komende jaren ontwikkeld in het kader van de CMK regeling (Cultuureducatie Met Kwaliteit) met financiële ondersteuning van de Provincie Gelderland en de Gemeente Tiel. Drie dansvakdocenten geven de lessen, op een vaste school met vaste groepen.

VISIE OP DANS in het Primair Onderwijs

Structuur les: Opwarming - Kernopdracht - Afsluiting.

Wat doet dans met en voor basisschoolleerlingen op scholen? Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen, bij hun verbeeldingskracht en bij hun behoefte aan experimenteren, ordenen en leren beheersen. Dansen is zowel een leerproces als een creatief proces. Alle kinderen kunnen meedoen, ongeacht aanleg, leeftijd of ontwikkelingsfase.
Het dansaanbod van IK DANS, ontwikkeld vanuit de Plantage voor het Primair Onderwijs houdt rekening met de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontplooiingsdrang van kinderen en hun behoefte aan communicatie. Dans verbindt én is een middel om te communiceren. We zien het kind als individu. Zo benadert de dansdocent de leerling dan ook. Maar ieder individu is onderdeel van een groep. We werken met groepsopdrachten waarbij ieder kind op eigen niveau en naar eigen beleving kan werken. Improvisatie en compositie zijn de sleutelwoorden, door het zich eigen maken van danstechnische elementen krijgt een kind zelfvertrouwen. Kinderen ervaren hoe het is om samen te dansen, maar leren ook samen te werken.

DANSLESSEN: Alle groepen 1 t/m 6 krijgen 15 dans lessen door een dansvakdocent en 4 lessen van een derdejaarsstudent van Artez Dansacademie Bachelor Docent Dans, groep 3 t/m 6 krijgen bovendien een voorbereidende workshop op de voorstelling van Introdans Ensemble voor de Jeugd door een dansdocent van Introdans Interactie.

DANSVOORSTELLINGEN:

Alle groepen: voorstelling door studenten van Dansacademie Artez in Zinder.

Groep 1 en 2: dansvoorstelling speciaal voor kleuters in Zinder.

Groep 3 t/m 6: dansvoorstelling door Introdans Ensemble voor de Jeugd in schouwburg De Agnietenhof.