ONDERWIJS

Da Vinci

“Alles heeft met alles te maken, ”  Leonardo DaVinci


De methode DaVinci is de nieuwste lesmethode wereldverkenning voor groep 1 t/m 8. De methode biedt thema’s aan waarbij alle kerndoelen in een samenhangend geheel behandeld worden die vallen onder Oriëntatie op Jezelf en de wereld, alsmede de 50 vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming. Dit wordt als geheel aangeboden met 1 centrale les per week. Op deze manier zullen kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt. Daarbij gebruiken we alle zintuigen met realistisch materiaal.  Omdat het thema van zoveel kanten wordt bekeken, kan ieder kind vanuit zijn eigen interesse, talent en niveau aanhaken en zo doet ieder kind mee waardoor ook binnen de klas verbondenheid ontstaat. Zo werkt de methode DaVinci volgens een geheel eigen visie.


Een aantal weken achter elkaar werken de kinderen rond één thema. Ze krijgen de basiskennis aangeboden en maken vervolgens een keuze in de stof waarin ze zich willen verdiepen. Gedurende deze weken werken de kinderen aan hun "groot werk". Aan het eind van elk thema presenteren de kinderen dit aan elkaar en aan ouders.

 

Ook thuis kunt u aansluiten op het thema waar uw kind in de klas mee werkt. Bij elk thema zijn boeken te vinden die u samen met uw kind kunt lezen. Tevens zijn er ideeën voor films en spellen en zijn er tips voor uitjes die u kunt ondernemen zoals het bezoek van musea en andere culturele instellingen. 

 

Klik hier om meteen een bezoek te brengen aan de website van Da Vinci.

 

TijdlijnMenselijkBeschaving.jpg