ONDERWIJS

Engels

Van het 4de tot 10de levensjaar is het vermogen een tweede taal aan te leren het grootst. Dit gegeven en de ervaring met de nieuwe methode Take it Easy waren voor het team een reden om komend schooljaar (2013-2014) te starten met "Vroeg Vreemde Talenonderwijs" vanaf de middenbouw. Schooljaar 2014-2015 zal ook de onderbouw hierbij aansluiten. Het digibord is hierbij een belangrijke factor aangezien via dit kanaal de "native speaker" de lessen samen met de leerkracht zal geven. 

 

In onderstaand filmpje stelt de native speaker van groep 3/4 zich voor.