OUDERS

MR

De stichting OPO-Rivierenland heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Deze hanteert het door het bestuur vastgestelde “Reglement GMR” en op schoolniveau het “Reglement Medezeggenschap”.

Pas nadat voorgesteld beleid in de GMR van advies is voorzien, dan wel er instemming is gegeven, kan het beleid worden vastgesteld door de algemeen directeur. Het bovenschools beleid geldt dan voor alle scholen en is de grondslag voor het beleid op alle afzonderlijke scholen.

De medezeggenschapsraad van de school bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, die respectievelijk worden gekozen door de ouders en het personeel. De taken en verantwoordelijkheden, het instemming- en adviesrecht van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd en beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de medezeggenschapsraad van uw school.

De MR doet mededelingen op onze website en in de Trinoom. De MR is bereikbaar via e-mail(mr.montessori-tiel@opo-r.nl) en heeft een eigen postvak bij het "Commissiebord"op school. Op dit bord vindt u ook eventuele extra informatie.

 

De MR is vertegenwoordigd door de volgende leden.

 

Oudergeleding:      

        

Personeelsgeleding:

 

Suzanne Sündermann Lianne Verhoef
Letty Gulikers Kim Boelhouwer
Gino Krishnadath Ariena Jager

2018-10-02 notulen MR.docx

2018-11-13 notulen MR.docx

2019-01-22 notulen MR.docx