WIE ZIJN WIJ?

Onderwijsvisie

Elk kind heeft zijn eigen unieke onderwijsontwikkeling en behoeften met een eigen tempo van ontwikkeling op cognitief, sociaal- emotioneel en motorisch gebied.
Onze Montessorischool wil elk kind in samenwerking met de ouders opvoeden tot een onafhankelijk kind met sociaal verantwoordelijk gedrag.
Door het kind met onderwijs te ondersteunen in een kosmische opvoeding wordt het kind deel van de snel veranderende wereld waarin wij leven. 
Wij hebben als doel kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, sociaal emotioneel stabiele personen die eigen keuzes kunnen maken.
Hierbij wordt zoveel mogelijk met elk kind rekening gehouden door een uitnodigende voorbereide omgeving met o.a. Montessorimateriaal, waarin kinderen zich zelfstandig en zelfverantwoordelijk kunnen ontwikkelen.
De leerkracht volgt het kind binnen de groep hierin nauwgezet met behulp van het leerlingvolgsysteem en observatie, zodat aan zoveel mogelijk behoeften van het kind binnen de groep kan worden voldaan.