OUDERS

OR

De oudervereniging (OV) is betrokken bij verschillende uitvoerende zaken in de school. De ouders in dit overleg maken, samen met leerkrachten, deel uit van werkgroepen en/of commissies die zich bezighouden met het organiseren van festiviteiten en buitenschoolse activiteiten.
De OV is bereikbaar via email (or.montessori-tiel@opo-r.nl) en heeft een eigen postvak bij het "Commissiebord" op school. Op dit bord vindt u notulen en data van vergaderingen en eventuele extra informatie. De oudervereniging doet ook mededelingen op de website.

U bent als ouder automatisch lid van deze vereniging tenzij u daartegen bezwaar maakt bij de aanmelding. De contributie van de vereniging bedraagt € 47,50 per leerling. Een 3e lid van een gezin betaalt € 30,= per jaar.

De contributie wordt via een automatische incasso geïnd in de eerste helft van het schooljaar.