OUDERS

Ouderparticipatie

Ouders spelen een rol op school. Niet alleen als opvoeders van de kinderen, maar vooral in samenwerking met school in deze opvoeding.

Het doel van onze ouderparticipatie is dat de ouder, meeleeft, meedenkt en meehelpt.

Elke groep kent een klassenouder. Deze ouder is de schakel tussen de leerkracht en ouders en kan op verzoek van de leerkracht hulp vragen aan de ouders bij activiteiten.