OUDERS

Overblijf

Als enige montessorischool in Tiel en omstreken hebben wij naast een wijkfunctie ook een regiofunctie. Wij werken daarom met een continurooster. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school (tussenschoolse opvang of TSO). Om dit mogelijk te maken, hebben we naast de hulp van een aantal vaste overblijfkrachten de hulp van de ouders nodig.

Op jaarbasis helpt iedere ouder drie à vier keer per kind mee bij het overblijven tussen de middag. U wordt tijdig geïnformeerd op welke dag u op school verwacht wordt 

Solidariteit

Ons overblijfsysteem gaat uit van het solidariteitsprincipe: samen dragen we de zorg voor dit systeem waardoor het goed functioneert en betaalbaar blijft. Bovendien bent u als ouder zo direct betrokken bij het schoolleven van uw kind(eren) en dat is ook een van de uitgangspunten van onze school.  De kosten van het overblijven zijn € 20,= per leerling per jaar.

Helaas zijn wij genoodzaakt om kinderen van ouders die niet aan deze regeling willen meewerken niet te laten deelnemen aan het continurooster. Deze kinderen gaan thuis eten tussen de middag. Hiervoor is dan drie kwartier beschikbaar.

De overblijfcommissie is bereikbaar via email (overblijf.montessori-tiel@opo-r.nl) en heeft een eigen postvak bij het "Commissiebord" op school. Op dit bord vind u ook de overblijfroosters, pleinregels et cetera. De overblijfcommissie doet daarnaast mededelingen op onze website.