OUDERS

Overblijf

Als enige montessorischool in Tiel en omstreken hebben wij naast een wijkfunctie ook een regiofunctie. Wij werken daarom met een continurooster. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school (tussenschoolse opvang of TSO).
 

Vaste overblijf ouders

Sinds dit schooljaar (2019-2020) maken we gebruik van vaste overblijf ouders. Deze ouders houden overzicht op het plein tijdens het buiten spelen. Zij helpen kinderen waar nodig, begeleiden ze in hun spel en dragen zorg voor het prettig verlopen van de pauze.
De vaste overblijf ouders zorgen er tevens voor dat de kinderen elke dag vertrouwde gezichten zien. Deze ouders kennen de kinderen bij naam en de kinderen kennen de ouders.

Ons overblijfsysteem gaat uit van het solidariteitsprincipe: samen dragen we de zorg voor dit systeem waardoor het goed functioneert en betaalbaar blijft. De kosten van het overblijven zijn € 35,= per leerling per jaar.

Helaas zijn wij genoodzaakt om kinderen van ouders die niet aan deze regeling willen meewerken niet te laten deelnemen aan het continurooster. Deze kinderen gaan thuis eten tussen de middag. Hiervoor is dan drie kwartier beschikbaar.

De overblijfcommissie is bereikbaar via email (overblijf.montessori-tiel@opo-r.nl) en heeft een eigen postvak bij het "Commissiebord" op school. Op dit bord vind u ook de overblijfroosters, pleinregels et cetera. De overblijfcommissie doet daarnaast mededelingen op onze website.