ONDERWIJS

De praktijk

Groepsindeling

Om goed te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen en daarnaast tegemoet te komen aan onze Montessoristijl van lesgeven heeft de school besloten in 2010 over te stappen van het traditionele Montessori-groepsindelingsmodel naar 2-jaargroepen bij elkaar. Zo praten wij over de:

Onderbouw - groep 1/2
Middenbouw - groep 3/4
Tussenbouw - groep 5/6
Bovenbouw - groep 7/8.

Ook zijn er regelmatig lessen waarbij zelfde jaargroepen of bouwen bij elkaar gevoegd worden.

Op deze manier zijn alle kinderen een keer de oudste en ook de jongste in de groep. Elkaar helpen, ondersteunen is één van de kernwaarden van ons onderwijs. De oudste helpt de jongste, en vice versa. Door in de groepen hierop te sturen ontstaat ook een klimaat waarin relaties belangrijk gemaakt worden.

 

In de groep

Naast Wereldoriëntatie en Engels waarover u elders op deze site kunt lezen, besteden we natuurlijk veel aandacht aan lezen, rekenen en taal.

In de groep vinden wij het belangrijk dat kinderen zorg voor elkaar en zorg voor de omgeving ontwikkelen en houden. Ons klimaat en aanpak is hierop ingesteld.

 

Schooltijden

Onze schooltijden zijn van 08.30 - 14.45, op woensdag van 08.30 - 12.30. Het continurooster zorgt voor een evenwichtige verdeling van het dagprogramma.