ONDERWIJS

Zorg

In de klas volgt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen systematisch a.d.h.v. een leerlingvolgsysteem (dat door alle scholen van OPO-R wordt gebruikt) en constateert zo of kinderen bepaalde problemen ondervinden. Nadat de aard van de problemen en de oorzaken zorgvuldig zijn vastgesteld, bepaalt de leerkracht hoe de kinderen geholpen kunnen worden en hoe de aanpak verloopt. Zo proberen we tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen.

De leraar controleert of iedere leerling zijn of haar lesdoelen heeft bereikt. De informatie uit deze leerlingevaluatie vormt de basis voor een diagnose en voor het eventueel formuleren van aangepaste leerdoelen. Naar aanleiding van deze aangepaste leerdoelen kijken we waarop extra ondersteuning gericht moet worden (ook hoogbegaafde leerlingen). Soms wordt die ondersteuning in samenwerking met anderen geboden.

Ouders worden door rapporten en ouderbijeenkomsten op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind(eren).

Onze IB'er is met betrekking tot alle vragen het aanspreekpunt voor de leerkrachten