Nuttige informatie
Zorgstructuur

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. De scholen in het samenwerkingsverband...
Meer informatie

Overblijven

Onze school werkt al 25 jaar met een continurooster op onze manier. Ouders gunnen de leerkracht een half uur ontspanning,...
Meer informatie