Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de school bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, die respectievelijk worden gekozen door de ouders en het personeel. De taken en verantwoordelijkheden, het instemming- en adviesrecht van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd en beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de medezeggenschapsraad van de school.


Schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit:                                         

                                         

personeelsgeleding:    ouder geleding:

Babette Wentzel
Steven Peterse
Famke Oomkes Marijke den Hertog
Lianne Westendorp Judith Westhoek

De MR doet mededelingen op de website en via Social Schools. De MR is bereikbaar via e-mail (mr.montessori-tiel@opo-r.nl) en heeft een eigen postvak bij de hoofdingang van de school.

Cookie instellingen