Voor het eerst naar school

Wat spannend, bíjna 4 jaar oud en klaar om te starten op de basisschool.

Misschien is uw zoon/dochter naar de peuterspeelzaal of opvang geweest. Misschien ook niet. Het is altijd fijn om even te wennen aan de nieuwe ‘grote’ school. De leerkrachten van de groep maken daarom samen met u een afspraak om een aantal keren te wennen voorafgaand aan de echte schoolstart.

Bij een overstap vanuit een andere school naar ons, doen wij dit idealiter ook.

Wennen
2 maanden (buiten de vakanties om) voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht contact op met u. Er wordt een afspraak gemaakt voor een kennismaking. Tijdens het kennismakingsgesprek worden afspraken gemaakt over het wennen. De leerkracht stuurt een mail met de bevestiging van de afspraak voor het kennismakingsgesprek en voegt de praatlijst toe. Het verzoek aan ouders is om de ingevulde praatlijst uiterlijk 2 dagen voor het kennismakingsgesprek terug te sturen.

Wennen op school is een spannende, intensieve periode. Wij kiezen ervoor om kinderen op een rustig moment in te laten stromen. Op die manier is er voldoende tijd is om het kind goed te kunnen begeleiden. Dit is in de decembermaand en de laatste schoolmaand niet haalbaar.
Kinderen die in de maand december jarig zijn starten na de kerstvakantie.; kinderen die 1 maand vóór de zomervakantie 4 worden starten na de zomervakantie. In overleg kan er nog een wenperiode worden afgesproken. De kinderen die na de zomervakantie starten worden wel uitgenodigd voor de wisseldag. De kinderen die in september 4 jaar worden starten niet direct na de zomervakantie maar krijgen eerst nog een wenperiode. Bovenstaande wordt afgesproken tijdens het kennismakingsgesprek.

Cookie instellingen