Onze school

"Met kennis als basis kinderen leren het zelf te doen," dat is ons motto.

Als school bieden wij kinderen een leerrijke omgeving. Wij nemen de tijd om een goede basis te leggen, waarop kinderen zich naar eigen vermogen verder kunnen ontwikkelen. Montessori Tiel is een school die volop in ontwikkeling is en blijft, die ook midden in de maatschappij wil staan. Dat kan alleen wanneer de basis goed en duidelijk is.

Onze school is niet zomaar een plaats waar goed les gegeven wordt. We zijn een school waar kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en kunnen groeien. Kinderen moeten zich veilig voelen, uitgedaagd worden en ruimte krijgen hun grenzen steeds een beetje te verleggen. We voeden, samen met de ouders, onze leerlingen op tot zelfstandige, kritische en sociale personen. Niet alleen door kinderen te vertellen wat moet en hoe, maar veel meer door ze de ruimte te geven het ook zelf te ontdekken en zelf te doen.

Kinderen in deze wereld zijn kinderen van een multiculturele samenleving. Onze kinderen laten zien en wij stimuleren, dat zij samen en met elkaar leren, leven en hun toekomst een basis geven. Wij zijn een "gezonde school"- met als thema voeding, natuur en milieu, wat betekent dat wij onze kinderen laten ervaren wat hun rol is in de wereld, wat verduurzaming is en hoe we onze natuur kunnen behouden. 

Dit doen wij vanuit de visie en volgens de principes van Maria Montessori. Uw kind wordt geboren met de kracht van nieuwsgierigheid en onafhankelijkheid. Deze kracht stimuleren en versterken we, wij helpen uw kind deze kracht op de goede manier in te zetten.

Cookie instellingen