Sociaal veiligheidsplan

Vertrouwenscontactpersoon (VcP) 

Een vertrouwenspersoon is er voor iedereen die in aanraking komt met ongewenst gedrag binnen de schoolsituatie. Op Montessori Tiel is een teamlid beschikbaar als vertrouwenscontactpersoon (VcP). 

De VcP luistert bij een zorg of klacht en is laagdrempelig bereikbaar voor kinderen, ouders/verzorgers en collega’s. De VcP geeft elk schooljaar voorlichting over ongewenst gedrag in school en kinderen kunnen een briefje in de speciale brievenbus doen als ze een gesprek willen met de VcP. 

Als ouder/verzorger kunt u telefonisch of via de mail een afspraak aanvragen.

Op Montessori Tiel is de vertrouwenscontactpersoon voor leerlingen, ouders en team Annemarie den Ambtman.
Aanwezig op: maandag t/m donderdag
Mailadres: vcp.montessori-tiel@opo-r.nl
Telefoonnummer school: 0342-632815

Aandachtsfunctionaris
De aandachtsfunctionaris is de deskundige waarmee collega's dienen te overleggen wanneer zij zich zorgen maken over de veiligheid of het welzijn van de leerling. De meldcode is een effectief middel om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart te brengen en te bespreken met de ouder(s) en het kind.

Op Montessori Tiel is de aandachtsfunctionaris Babette Wentzel.
Aanwezig op: maandag (om de week), dinsdag, donderdag, vrijdag
Mailadres: ib.montessori-tiel@opo-r.nl
Telefoonnummer school: 0342-632815

Interne vertrouwenspersoon (VP) 

Soms is het fijner om een zorg of klacht over school te delen met iemand die niet direct aan de school verbonden is. De interne vertrouwenspersoon (VP) van OPO-R is voor alle ouders/verzorgers en collega’s beschikbaar om te luisteren, te adviseren en mee te denken naar een passende oplossing. 

Interne Vertrouwenspersoon: Bapke van Kessel 

Aanwezig op: dinsdag, donderdag, vrijdag  

Mailadres: vertrouwenspersoon@opo-r.nl 

Telefoonnummer: 06-27088272 (kantooruren) 


Externe vertrouwenspersoon 

De GGD Gelderland-Zuid beschikt over een team van externe vertrouwenspersonen. Dit team bestaat uit objectieve, speciaal opgeleide deskundigen die ondersteuning en begeleiding bieden aan kinderen, ouders en schoolmedewerkers op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. 

Voor meer informatie en contactgegevens: Externe vertrouwenspersoon · GGD Gelderland-Zuid (ggdgelderlandzuid.nl) 

Telefoonnummer: 088 – 144 71 11, op werkdagen van 8.00 – 12.00 uur en van 12.30 – 16.30 uur 
Cookie instellingen