https://montessori-tiel.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad | Stichting OPO-R Montessori Tiel

Medezeggenschapsraad

‚ÄčDe medezeggenschapsraad van de school bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, die respectievelijk worden gekozen door de ouders en het personeel. De taken en verantwoordelijkheden, het instemming- en adviesrecht van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd en beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de medezeggenschapsraad van de school.

Schooljaar 2021-2022 bestaat de MR uit:
                                          
                                         

personeels geleding:    ouder geleding:
    Janneke Koot        Letty Gulliker
     Ariena Jager    
      Bianca Luijten
      

                                             
                                     

De MR doet mededelingen op de website en via Social Schools. De MR is bereikbaar via e-mail(mr.montessori-tiel@opo-r.nl) en heeft een eigen postvak bij de hoofdingang van de school.